De magie van kinderen van 9 jaar

De magie van kinderen van 9 jaar

Iedere juf of meester kent het verschijnsel. Het lesgeven aan groep 5 verschilt dag en nacht van lesgeven aan groep 6. Het 'kinderachtige' is er volledig af na verloop van tijd. Dat kinderen juist rond deze leeftijd toch vaak tegen hun grenzen aanlopen, is dan ook niet toevallig want het is wel een belangrijk keerpunt-leeftijd in hun leven. Lichamelijk gezien wordt een kind rijper en voller en je ziet dat sterk in het uiterlijk terugkomen. Het gebruik van het lichaam wordt veelal ook belangrijker, mede doordat de hersenontwikkeling flink toegenomen is. Het denken wordt steeds logischer en kinderen leren steeds meer rekening houden met elkaar.  De belangrijkste verandering Opmerkelijk genoeg komt de buitenwereld en alles wat daar gebeurt steeds meer en soms heftiger 'binnen' bij kinderen van 9 jaar. Doordat het denken zich steeds meer ontwikkelt, gaat het kind ook steeds meer vragen stellen. De vragen gaan over het eigen IK, zoals 'wie ben ik?' maar ook vragen rondom gewoontes en...
Read More