Praten met pubers… een aantal tips

Praten met pubers… een aantal tips

Pubers... een goed gesprek met ze voeren is niet altijd even makkelijk. Veel meer dan 'ja', 'nee', 'duh' en 'boeit met niet!' komt er vaak niet uit. Hoe zorg je nou dat je wel een normaal gesprek kunt voeren met je puber? Nou, met deze 17 tips... 'Sinds hij naar de middelbare school gaat, moet ik ieder woord eruit trekken.' 'Mijn dochter zet direct haar stekels op, als ik iets vraag.' Hoe vaak opvoedcoach Tea Adema dit soort verzuchtingen niet hoort. Toch klopt het volgens haar niet dat pubers niet met hun ouders willen praten. 'Het is eerder zo dat ze haarfijn aanvoelen wanneer je niet eerlijk bent. Of iets anders zegt dan je bedoelt. Dan krijg je éénlettergrepige antwoorden.' In haar Praktijk voor Kindercoaching, gevestigd in Friesland, gebruikt Adema communicatieregels die ontleend zijn aan de methode van geweldloze communicatie. Die methode, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall B. Rosenberg, maakt duidelijk dat de manier waarop we communiceren met onze kinderen vaak...
Read More