Als contact met anderen niet vanzelf gaat…
Soms loopt een kind vast in zijn contact met andere kinderen. Dit kan heel opvallend aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer een kind agressief gedrag vertoont of vaak in conflictsituaties terecht komt met andere kinderen. Of als een kind weinig vriendjes heeft, gepest wordt of altijd overgeslagen wordt bij uitnodigingen wordt voor kinderfeestjes. 
Het kan juist ook heel onopvallend aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer een kind zich terug trekt en een afwijzing probeert te verbloemen. En dan zijn er ook nog situaties waarin het kind zich onopvallend maar succesvol probeert staande te houden door geen eigen mening te uiten bij vriendjes en vriendinnetjes.

In alle genoemde (en niet genoemde) gevallen waarin een kind moeite heeft zich te uiten in het contact met anderen, kan er behoefte zijn aan wat ondersteuning. Deze ondersteuning bied ik aan in de vorm van een training Sociale Vaardigheden. 

Wat is dat: een training Sociale Vaardigheden?
In de training leren kinderen met behulp van nieuw aan te leren gereedschappen op een andere manier contact te maken met de omgeving. Belangrijk hierbij is dat het kind die de training volgt, centraal staat. Dit betekent dat het kind leert wat hij (of zij) zélf belangrijk vindt en zélf graag wilt. Het kind leert voor zichzelf op te durven komen en zijn eigen mening te uiten. De training haalt het beste uit je kind naar boven.

Opbouw van de cursus
De training bied ik zowel individueel als in groepsverband aan. Als je kiest voor een individuele training, dan zijn 5 sessies meestal voldoende. Voor een training in groepsverband zijn 12 sessies geschikt. Een individuele training vindt plaats in mijn coach praktijk aan huis; een groepstraining kan op elke geschikte locatie.

Voor meer informatie over tarieven KLIK HIER