Wat is coachen?
Coachen is begeleiden waarbij bepaalde doelen gemakkelijker en sneller gerealiseerd kunnen worden. De begeleider, oftewel de coach, ondersteunt het leerproces van de coachee, oftewel de leerling of cliënt. Dit doet een coach door de coachee te helpen bij het stellen van doelen en het behalen van deze doelen.

Voorwaarden voor een goede coaching
Om gecoacht te kunnen worden zijn een aantal belangrijke voorwaarden noodzakelijk. De coach verlangt van de coachee 100% motivatie en betrokkenheid. In het geval van kindercoaching, betekent dit dat dit óók geldt voor ouders dan wel opvoeders. Daarnaast is het belangrijk dat de coachee in staat is inzicht te kunnen krijgen in eigen kunnen en handelen. Inzicht is namelijk een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert. Met andere woorden: het behalen van de gestelde doelen zijn alleen dan binnen handbereik als coachee inzicht heeft in eigen gedrag.

Wat is coaching zeker NIET?
Coaching mag níet vergeleken worden met counseling of therapie. Dit zijn namelijk begeleidingsvormen die erop gericht zijn (mentale) blokkades of stagnatie te verhelpen. Coaching gaat niet terug in de tijd, er worden géén gebeurtenissen uit het verleden opgerakeld om deze te verwerken. Coaching geschiedt in het hier en nu. Een coach is alleen daarom al niet hetzelfde als een counselor, therapeut, psycholoog of psychiater.


Dossiervorming?
Als coach werk ik geheel zelfstandig. De begeleiding die ik bied staat volledig los van medische of psychische hulpverleners. Dit betekent dat mijn coaching niet wordt aangetekend in het medisch dossier van uw kind of in dat van u. 

Vergoeding bij uw zorgverzekeraar
Tot op dit moment valt kindercoaching niet binnen de reguliere verzekeringspakketten van de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de coaching zelf zal moeten bekostigen. Echter, b
innen de huidige wetgeving kan coaching als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB), mits aanwezig. En soms worden coaching kosten, in overleg met de basisschool, vanuit het rugzakje vergoed. Neemt u contact op met de school van uw kind of met uw zorgvezekeraar om te kijken naar de mogelijkheden.