hartje Kennismaking / intake
* wordt de hulpvraag terecht aan mij als kindercoach gesteld?
* hoe denkt de kindercoach over het te volgen traject?
* duurt maximaal een half uur
* gratis


hartje Kindercoachsessie (los)

* gewoon in de vertrouwde omgeving van het kind
* materialen, zoals spellen en kleurpotloden, neemt de kindercoach mee
* minimaal 3 kwartier tot maximaal een uur
* € 65,00 per uur
* € 25,00 afsluitend kindercoach verslag


hartje Gesprekken met derden
* wanneer school of een andere betrokkene een gesprek met de kindercoach wenst
* wanneer kindercoach een gesprek met een derde wenselijk acht
* € 20,00 per kwartier


hartje Oudercoach sessie

* wanneer ouders aanlopen tegen diverse opvoedproblematieken
* of als ouders gewoonweg vastlopen in hun taak als opvoeder
* maar ook als ouders op zoek zijn praktische handvatten te gebruiken bij het opvoeden
* € 75,00 per uur


hartje Sociale Vaardigheidstraining individueel

* soms gaat de omgang met andere kinderen niet vanzelf
* de training haalt het beste uit je kind naar boven
* en biedt handvatten om zijn/haar weg te vinden in het sociale verkeer
* € 295,00 voor 5 sessies individueel
* € 575,00 voor 12 sessies groepsverband


hartje Training Beelddenken

* voor kinderen die niet in woorden, maar in beelden denken
* en vastlopen met hun huis- en schoolwerk
* en toch een normaal intelligentieniveau hebben
*  € 65,00 per uur
* € 575,00 10-rittenkaart (10 x 1 uur)


hartje Project ‘Super Kanjers’
* begeleiding voor kinderen die onder- of overgewicht hebben
* maar ook voor kinderen die veel ziek zijn of een auto-immuunziekte hebben
* dus voor alle kinderen die lichamelijk lekkerder in hun vel willen zitten
€ 65,00 per uur
* € 445,00 voor 8-rittenkaart (8 x ca. 1 uur)
* € 495,00 voor 10-rittenkaart (10 x ca. 1 uur)
* € 545,00 voor 12-rittenkaart (12 x ca. 1 uur)
Nb. Deze kosten of een gedeelte ervan kunnen vallen onder uw zorgverzekering, zodat u de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt via uw zorgverzekeraar. Neemt u contact op met Kind-Ness voor meer informatie.

 

hartje Toelichting
alle bedragen zijn inclusief BTW
* bij een afstand vanaf 10 km vanaf het gevestigde adres van Kind-Ness (volgens ANWB routeplanner), bereken ik een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km
* wanneer een afspraak niet door kan gaan, verzoek ik u vriendelijk deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, zullen voor 75% in rekening worden gebracht
* alle sessies zijn inclusief gebruik sportschool (bij project ‘Super Kanjers’) en gebruik materialen
* betalen in termijn is mogelijk, er worden dan wel 5% administratiekosten per te betalen termijn extra in rekening gebracht


hartje Vergoeding / aftrekpost belastingen

* Zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor coaching helaas niet. Binnen de huidige wetgeving kan coaching als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB)
* Soms wordt mijn coaching of training, in overleg met de basisschool, vanuit het rugzakje vergoed
Krijgt u geen vergoeding? U kunt de kosten van de coaching vaak ook gebruiken als aftrekpost ‘bijzondere ziektekosten’ bij uw belastingaangifte. De kosten voor Training Beelddenken zijn eventueel als ‘scholingskosten’ aftrekbaar