hartje Kennismaking / intake
* Wordt de hulpvraag terecht aan mij als kindercoach gesteld?
* Hoe denkt de kindercoach over het te volgen traject
* Duurt maximaal een half uur
* Gratis


hartje Kindercoachsessie (los)

* In de kindercoachpraktijk
* Materialen, zoals spellen en kleurpotloden, zijn aanwezig bij de kindercoach (of neemt deze mee)
* Indien wenselijk dan is een afspraak in de vertrouwde omgeving van het kind ook mogelijk
* Minimaal 3 kwartier tot maximaal een uur
* € 65,00 per uur
* € 25,00 afsluitend kindercoach verslag


hartje Gesprekken met derden
* Wanneer school of een andere betrokkene een gesprek met de kindercoach wenst
* Wanneer kindercoach een gesprek met een derde wenselijk acht
* € 20,00 per kwartier


hartje Oudercoach sessie

* Wanneer ouders aanlopen tegen diverse opvoedproblematieken
* Of als ouders gewoonweg vastlopen in hun taak als opvoeder
* Maar ook als ouders op zoek zijn praktische handvatten te gebruiken bij het opvoeden
* € 75,00 per uur


hartje Sociale Vaardigheidstraining individueel

* Soms gaat de omgang met andere kinderen niet vanzelf
* De training haalt het beste uit je kind naar boven
* En biedt handvatten om zijn/haar weg te vinden in het sociale verkeer
* € 295,00 voor 5 sessies individueel
* € 575,00 voor 12 sessies groepsverband


hartje Training Beelddenken

* Voor kinderen die niet in woorden, maar in beelden denken
* En vastlopen met hun huis- en schoolwerk
* ne toch een normaal intelligentieniveau hebben
* € 65,00 per uur
* € 575,00 10-rittenkaart (10 x 1 uur)


hartje Project ‘Super Kanjers’
* Begeleiding voor kinderen die onder- of overgewicht hebben
* Maar ook voor kinderen die veel ziek zijn of een auto-immuunziekte hebben
* Dus voor alle kinderen die lichamelijk lekkerder in hun vel willen zitten
€ 65,00 per uur
* € 445,00 voor 8-rittenkaart (8 x ca. 1 uur)
* € 495,00 voor 10-rittenkaart (10 x ca. 1 uur)
* € 545,00 voor 12-rittenkaart (12 x ca. 1 uur)
Nb. Deze kosten of een gedeelte ervan kunnen vallen onder uw zorgverzekering, zodat u de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt via uw zorgverzekeraar. Neemt u contact op met Kind-Ness voor meer informatie.

hartje Toelichting
* Alle bedragen zijn inclusief BTW
* De intake en alle sessies vinden plaats in de kindercoach praktijk, mits anders afgesproken
* Bij een afstand vanaf 10 km vanaf het adres van de kindercoach praktijk van Kind-Ness (volgens ANWB routeplanner), wordt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km berekend
* Wanneer een afspraak niet door kan gaan, verzoek ik u vriendelijk deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, zullen voor 75% in rekening worden gebracht
* Bij het project ‘Super Kanjers’ zijn alle sessies inclusief gebruik sportschool en gebruik materialen
* Betalen in termijn is mogelijk, er worden dan wel 5% administratiekosten per te betalen termijn extra in rekening gebracht


hartje Vergoeding / aftrekpost belastingen

* Zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor coaching helaas niet. Binnen de huidige wetgeving kan coaching als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB)
* Soms wordt mijn coaching of training, in overleg met de basisschool, vanuit het rugzakje vergoed
Krijgt u geen vergoeding? U kunt de kosten van de coaching vaak ook gebruiken als aftrekpost ‘bijzondere ziektekosten’ bij uw belastingaangifte. De kosten voor Training Beelddenken zijn eventueel als ‘scholingskosten’ aftrekbaar