Slider
Slider
Slider
Banner Shadow

Beelddenkende kinderen

Sociale vaardigheden

Super Kanjers

Kindercoach

Waarom een kindercoach?
De wereld gaat snel. De wereld is complex. Soms is de wereld overweldigend. Soms kan een kind de wereld niet (meer) bijbenen. Een kindercoach biedt nèt dat steuntje in de rug dat voor een kind nodig kan zijn om de wereld te kunnen herstructureren. Of om de wereld beter te leren begrijpen. Of misschien om weer vat te krijgen op de wereld.

“Als kindercoach begeleid ik kinderen die vastlopenhartje
in hun dagelijks leven, op school, in contact met
vriendjes en vriendinnetjes of in contact met hen zelf”

Als kindercoach maak ik gebruik van de krachtige eigenschappen en vaardigheden die al in het kind aanwezig zijn. Om verschillende redenen kunnen deze eigenschappen en vaardigheden ‘verloren’ zijn gegaan of ondergesneeuwd zijn. Met de juiste tools kan ik als kindercoach het kind stimuleren deze eigenschappen en vaardigheden weer in te zetten.

Voor sommige kinderen geldt juist dat bepaalde eigenschappen en vaardigheden ontbreken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden. In de trainingen Sociale Vaardigheden die ik als kindercoach organiseer, leer ik de kinderen zich op een positieve manier te uiten in allerhande sociale situaties. Daaronder valt bijvoorbeeld ook maken van contact met leeftijdsgenootjes. Maar ook het omgaan met afwijzing. En denk ook eens aan het wachten op je beurt. Of pestgedrag van anderen.


Wanneer een kindercoach inschakelen?

hartje Na een heftige gebeurtenis, zoals verhuizing, verandering school, scheiding, overlijden, ongeval
hartje Bij neerwaartse gevoelens, zoals depressie, onzekerheid, frustratie, angsten, twijfels, verlegenheid
hartje Bij gedragsproblematieken, zoals ADHD, hooggevoeligheid, agressie, omgang met andere kinderen, bazigheid
hartje Bij problemen op school, zoals beelddenken, dyslexie, concentratieproblemen, faalangst, hyperactiviteit, buitensluiten


Voordelen kindercoach

Als kindercoach werk ik oplossingsgericht. Dat betekent niets anders dan dat mijn uitgangspunt de huidige situatie is en de op dat moment aanwezige eigenschappen en vaardigheden. Samen met het kind ga ik op zoek naar de ideale situatie en kort gezegd werken we daar samen naar toe. De methoden die ik in mijn werkwijze hanteer verschillen per kind. Ieder kind is immers uniek. Ook uw kind!


Hoe werk ik?
Tijdens onze kennismaking vindt meteen de intake plaats. Uw kind mág hierbij aanwezig zijn maar dat hoeft niet. De eerstvolgende keer, tijdens de eerste sessie, leer ik graag uw kind kennen en gaan we aan de slag. Na elke 3 sessies vindt er een evaluatie met u plaats. Hoe lang een coachtraject duurt, is afhankelijk van de hulpvraag en de voortgang. Oudercoaching vindt plaats zonder uw kind en bij voorkeur met beide ouders tegelijk. Dit kan ook in de avonduren plaatsvinden.


Waar werk ik?
Als kindercoach werk ik van uit mijn eigen praktijk aan huis, dat wil zeggen dat uw kind bij mij komt. Alle benodigde materialen zijn aanwezig. Echter, wanneer u kiest voor het project ‘Super Kanjers’, dan vinden veel sessies ook plaats in de sportschool of in de buitenlucht. 

Voor meer informatie over tarieven KLIK HIER

  • About Us Gallery